Inlägg

Visar inlägg från 2017

Den andliga kvaliteten finns i hjältesagan mellan instinkt och förnuft - Del 3

Bild
Tanken som förts i de två föregående delarna är att den mänskliga, samhälleliga, beteendemässiga evolutionsprocessen alstras av Kvaliteten, upprätthålls genom Arete och är inlindad i sagan. Det ter sig möjligt att beskriva detta fenomen som befinnande sig mellan instinkt och förnuft, vilket för tanken till ekonomen och filosofen Friedrich von Hayek. Inom det ekonomiska området har sedvänjor och traditioner genom tiderna visat sig mer eller mindre gångbara. I samma utsträckning har de därmed främjat respektive förhindrat den spontana, utvidgade ordningen av mänskligt samspel.
Dessa traditioner har genom ständigt experimenterande blivit extraherade ur historien. Endast genom prövande och jämförelse får vi genom resultaten information om hur gångbar en given grupps sedvänjor är. I Hayeks ord har en kulturell evolutionsprocess givit oss fenomen som enskild egendom, hederlighet, utbyte, kontrakt, konkurrens och pengar.
Vi har inte att göra med en uppsättning genetiskt betingade lagar, uta…

Den andliga kvaliteten finns i hjältesagan mellan instinkt och förnuft - Del 2

Zen och konsten att sköta en motorcykel är en kultbok från 70-talet som i sin självbiografiska romanform talar om en oförgänglig Kvalitet. Detta Något går som en röd tråd från urtiden till framtiden och upprätthålls genom klassisk dygd, i ordets rätta bemärkelse.
Jordan Peterson talar om oförgängliga psykologiska fenomen i sina föreläsningar om Bibelns berättelser. Som få människor före honom lyckas han på ett rationellt och begripligt sätt ge uttryck för den upprätthållande funktion som mythos har. Det är också en sorts kunskapsbärare, av en kunskap av det slag som föregår det dualistiska tänkandet av objekt och subjekt. Myriader av metasanningar förkroppsligade i arketyper, urtida rännilar av insikt som genom årtusenden behållit sin kärna och inlemmats i ett floddelta. Av flodens destillat har injicerats vitamindroppar alltsedan vår civilisations barndom - så att samhällskroppen skulle bli livskraftig.
Det här är inte ett dammigt pergament från en tid då allt var annorlunda, skrifte…

Den andliga kvaliteten finns i hjältesagan mellan instinkt och förnuft - Del 1

Bild
Robert åker genom Nordamerika på motorcykel, med sin 10-årige grabb Chris bakpå. Resan går uppför ringlande bergsvägar och genom enorma slättmarker. De passerar den ena småstaden efter den andra. De äter ägg och bacon på sjabbiga vägkrogar, övernattar på motell och sover under bar himmel i sovsäckar. På morgonen stiger Robert upp innan sonen vaknat, snörar på sig kängorna och springer sig varm i den kyliga bergsluften.
Under en del av resan har Robert och Chris sällskap av John och Sylvia. De kör en BMW. Oftast kommer Robert överens med dem, de har känt varandra länge och gjort många resor ihop. Men John och Sylvia har den romantiska synen på sin maskin. De anlägger inte den synen för att de anser den överlägsen något annat perspektiv, utan det romantiska synsättet är en del av dem och de är en del av den. De står handfallna när deras motorcykel krånglar, eftersom maskinen i deras ögon bara är en själlös apparat som är till för att fungera. Robert däremot vet allt om sin hoj. När de …