Tankar om identitet

Vilka är våra intressen och hurdana är vi? Ofta är detta saker som man brukar säga definierar och identifierar oss. Kanske rentav skapar vår identitet. Identitet är något vi förknippar oss själva med, saker och ting vi knyter an till och "identifierar" oss med. Detta är egentligen, i ordets rätta bemärkelse, saker i vilka vi ser likheter med oss själva. Det måste således finnas något ganska väl tilltaget att utgå från, något som återstår när identifieringen är avklädd, något som är upphovet. Alltså är det snarare så att dessa saker vi identifierar oss med får sitt värde genom oss och inte tvärtom.

Vår identitet är bara vår reklampelare. Det är den affischtavla vi bär omkring och låter andra ta del av. Vi sätter upp allmänhetens webbkameror på platser runtomkring pelaren, för vi vill gärna betrakta andras upplevelser av vår pelare. Verkligt identitetsskapande är snarare att lära sig om sitt förhållande till världen, om förhållandet till skapandet av alla ögonblick. Skapandet utgår från Jagets möte med någon eller något annat. Detta andra är lika mycket centrum i sitt universum som Jaget är centrum i sitt.

Så som vi idag talar om identitet handlar det mer om reklampelaren än om Jaget. I det moderna begreppet identitet bakas allt ihop, här ryms både sådant som går att förändra och sådant som är mer eller mindre medfött. På så sätt kan man kanske säga att det nutida begreppet identitet rymmer å ena sidan åsikter, ställningstaganden och preferenser och å andra sidan egenskaper, egenheter och fysiska förutsättningar. Identiteten blir en levande paradox - en hårt gjuten och högst töjbar tingest - något som uppstår i ett tankeexperiments skepnad, som en kemisk förening som omedelbart upplöses i rumstemperatur.

Det vilar något fåfängt egocentrerat över en sådan identitet, och samtidigt något ytterst mänskligt, nämligen en mycket stark vilja. Kanske är vår egen vilja en av de viktiga kärnorna i upphovet till identitetssökandet. Den individuella viljan som plöjande kraft i våra personligheter.

I våra personligheter ingår vårt kommunikationssätt gentemot omvärlden och gentemot vårt inre, innan vi börjat tala respektive tänka. Vår personlighet är det vi förmedlar utan att vi försöker. Personligheten vinner över identiteten alla dagar i veckan, personligheten är a priori i förhållande till identitet, den är metaidentitet. Våra personligheter är beskaffenheten hos de verktyg som vi använder för att sammanfoga morgondagens byggstenar. Personen skapas av personligheten med enhällig hjälp av gårdagens byggstenar.


Ett julklappsrim som årstiden kan identifiera sig med:

På det att den skyldige identifieras må
försiktigt pepparkaksgubben trippar på tå
för felet i datasystemet som är identifierat
(eller var det bara konstruerat?)
måste vi ändå rå på:
Fram med identitetshandlingar
det är dags för identitetskontroll -
arkivera dem i livets samlingar
och låt personen spela sin roll.

Kommentarer