Inlägg

Visar inlägg från december, 2016

Sökandet, förfäderna och julens barn

Bild
Sökandet sker på olika platser beroende på vår ålder. I ungdomen reser vi rike, jordklot och identitet runt. På ålderns höst reser vi i släktforskningen (eller kanske en långhelg till Prag eller Rom). Ett intensivt sökande efter vem jag är, och efter vilka dessa människor som givit upphov till mig är. De som redan både kommit, rest, undrat och gått hädan. Människorna före våra föräldrars föräldrar.

Tankar om identitet

Bild
Vilka är våra intressen och hurdana är vi? Ofta är detta saker som man brukar säga definierar och identifierar oss. Kanske rentav skapar vår identitet. Identitet är något vi förknippar oss själva med, saker och ting vi knyter an till och "identifierar" oss med. Detta är egentligen, i ordets rätta bemärkelse, saker i vilka vi ser likheter med oss själva. Det måste således finnas något ganska väl tilltaget att utgå från, något som återstår när identifieringen är avklädd, något som är upphovet. Alltså är det snarare så att dessa saker vi identifierar oss med får sitt värde genom oss och inte tvärtom.

Omställning och mötet över ideologiska gränser

Bild
Omställningsrörelsen såg dagens ljus i Totnes, England, 2006. Syftet är att ställa om samhället till att bli mer hållbart, resilient, så att det ska kunna stå emot kraftiga globala förändringar avseende ekologi, ekonomi och energi. Sedan dess har omställningsgrupper bildats på både små orter och i stora städer världen över. Det är dessa grupper som utgör hela rörelsen.

Här följer en kort genomgång av omställningsrörelsens principer, tankar och arbetssätt. Bloggen står inte nödvändigtvis bakom alla grundteser som rörelsen vilar på. Denna artikel vill peka på de likheter och gemensamma nämnare som finns i två till synes ideologiskt vitt skilda läger.

Den som hör mitt ord har evigt liv

Bild
Joh 5:24

Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.
Han har evigt liv. Det handlar om något som händer just nu. Och eftersom det händer i nuet, händer det också alltid. I varje stund har en människa möjlighet att lyssna till sig själv eller att avstå från detsamma. I den stund man helhjärtat, med hela sitt väsen, träder in i relationen till Du eller Det, öppnas omedelbart porten till himmelriket.

Ursprungsfolk och genusperspektivet

Bild
Med anledning av en genusrelaterad fråga upptäckt på ett bekant internetbaserat socialt nätverk, kommer här en halvgrund djupdykning i ämnet. Diskussionen, eller snarare det gemensamma konstaterandet av konsensus i detsamma, gällde könsroller och genus hos ursprungsfolk, och närmare bestämt nordamerikanska indianer, och ännu närmare bestämt Ojibwe-stammen, även kallad Chippewa.

Vi tar avstamp i denna artikel. Artikeln behandlar ämnet ungefär på samma sätt som många av oss gör i vardagligt tal, när vi söker stöd för en viss hållning i en viss fråga. Sättet att tala och argumentera bygger på felaktiga generaliseringar och tolkningar i syfte att blidka befintligt åsiktsklimat eller till förmån för en redan etablerad personlig ståndpunkt.