Inlägg

Visar inlägg från november, 2016

Festivalens kärleksfulla marknadsekonomi

Bild
Efter förra inlägget om skatt i allmänhet och reflektioner kring basinkomstens grundidé och konsekvenser, är det på sin plats att vidareutveckla kring begreppet fri marknad. Basinkomstens lön till alla, oavsett om de för stunden inte har annan inkomst, vore i längden förmodligen en nedbrytande åtgärd, även om den i ett kort perspektiv kan vara gynnsam. Den grundläggande tanken bör vara att arbete är det goda eftersträvansvärda. Den i mycket vid bemärkelse marknad, på vilken alla som vill ska kunna hitta sin plats, står i centrum för dessa möjligheter till arbete och värdigt liv.

Basinkomsten är den armes lön - om medborgarens skatter tillåter

Bild
Medborgarlön, eller basinkomst som somliga föredrar att kalla det, innebär att alla som är bosatta i Sverige ska garanteras en månatlig inkomst utan motprestation. Man kan säga att det är som ett slags skramlande av utvalda delar av välfärdssystemets skatteintäkter, följt av ett fördelande över alla eller delar av landets alla invånare, beroende på kalkyl. Förslagen brukar finansieras till största del genom avvecklande av vissa statliga myndigheter. Ett räkneexempel finns här och ett annat här. I det första exemplet avskaffar vi helt sonika Arbetsförmedlingen, CSN och Försäkringskassans försörjningsstöd, för att erbjuda alla utan inkomst en medborgarlön. Det låter ju bra.

Bloggen önskar nu göra grunda djupdykningar i dessa tre förträffliga samhällsentiteter och den svenska skatten, i syfte att verka tankeväckande, och därefter, som seden bjuder så här i annalkande adventstid, avsluta med en jobbig knorr.

En dödsruna

De döda lever. Mitt ibland oss finns de kvar. De säger ingenting men de talar.

Tomater, torghandel och politikens utvecklingsfientlighet

Bild
Det finns en konstigt gammaldags sida hos mycket av politiken idag. Den går ut på att utveckling och resurseffektivisering inte får ske på alla områden. Gammaldags är den såtillvida att den vill återgå till en tid före avregleringar, och därmed till en ordning där staten sköter ännu mer än idag. Nutiden, som borde präglas av en progressiv och förändringsfrämjande kraft, dess flagskepp idag är vinstreglering, identitetsskapande och normförändringstvång.

Muren, tänkandet och förverkligandet

Bild
Alla är bra på något. Det finns några saker som just du är särskilt bra på. Ur dig själv gror små frön fram till färdigheter.
Frön planteras ständigt, kommer flygande från världens vimmel. De kommer till dig och vill få fäste. Fröet lägger sig till vila och väntar på att få spira. Inuti ett frö i rent biologisk bemärkelse kan husera en skiss över en fullvuxen ek, en maskros eller ett äppelträd. Alla kan de så småningom bära egna frukter och ge upphov till nya frön. För att deras frön ska utvecklas och växa upp till nya liv behövs solljus, kol och näringsrik jord - det vill säga en grogrund. För att detta ska inträffa måste en stor mängd faktorer utfalla till det potentiellt spirande livets fördel. 

Makten över hälsan och svetten

Bild
Likt en strängt from barnhemssyster som myndighetligt stryker omkring utanför fönstret för att omhändertaga - sålunda dyker det alltid upp ett överhuvud som fångar in vårt badvattens idébarn. Det här med svett, bad och att överlåta ansvar. Är ansvaret en gång borta försvinner kunskapen och makten. Så oändligt mycket svårare att ta tillbaka den än att ge den ifrån sig.