Rytmen och de sociala undertonerna


Övning ger färdighet, brukar det heta. Det ligger mycket i det, inte minst när det kommer till umgänget oss emellan. Social skicklighet är av största vikt för framgångsrika företagare och nätverkande människor överhuvudtaget. Ungefär som på de välklädda, ymniga bjudningar som ägde rum i det tidigare högre ståndet, såsom skildrat av bland andra Leo Tolstoj och Marcel Proust. Samlingar människor som gjort till en livskonst att förvalta (och ibland förslösa) enorma arv; knyta nya kontakter, upprätthålla relationer och vårda släktband; bedriva affärer och politik vid dignande, exklusiva måltidsbord; musicera, gå på teater och ta parkpromenader i dyra, moderiktiga kläder. Dessa människor, de väldigt få i den yttersta överklassen, de var sociala mästare, hårt tränade sedan barnsben i språk, historia och litteratur, och i att samtala, lyssna, underhålla och skämta.

Vanligt folk, arbetare och betjänter, bönder och hantverkare - även de måste upprätthålla sitt rykte och värna kunden i mötet och ryktet på marknaden. Att kunna socialisera, tala för sin sak och ibland härda ut under svåra tider - allt detta har alltid varit vanliga inslag i människors liv, och det har format oss. Format oss till samarbete och till att komma överens med de flesta, medan, förmodligen, några andra avvisas - utan att fördenskull göra en stor sak av det.

Fattig, mittemellan och rik - i en värld utan allmän välfärd och utan överflöd på mat och bankkrediter är det social smidighet och företagsamhet som håller längst. Vad som ofta kanske glöms bort när man tänker på skicklighet i samtal, debatt och umgänge överlag, är förmågan att även kunna knipa käft.

Det finns några olika arkeologiska teorier om ursprunget till människans talförmåga. En av dem går ut på att människans språk utvecklades hand i hand med förmågan att uppfatta musikalisk rytm. Det som skiljer språk från ett enda nästan ihållande mummelbröl, med inslag av några återkommande melodiska variationer, beroende på tungomål, är just pauserna. Pauserna gör musiken. Det handlar om när du är tyst. Tystnaden mellan tonflödet skapar rytmen, vilket skapar musiken av tonerna.

I den sociala fördheten finns alltså ett nödvändigt element som består i tystnad, att inte alltid prata. Ingen vill i längden umgås med och lyssna till någon som själv aldrig lyssnar. En sådan person blir varken socialt långlivad eller framgångsrik.

Det finns ytterligare ett nödvändigt element för en socialt framgångsrik person: Lögnen. Eller mindre drastiskt uttryckt: Humor och ironi. Förmågan att förmedla något genom att säga något annat. Att befinna sig i gränslandet mellan andras förståelse och förundran. Att utdela ömhetsbetygelser genom att förolämpa. Denna växelverkan mellan kärleksfullt och hatfullt, framburet och serverat med ärlighet och en underton av fyndighet. Knappast en färdighet som råkar vara livskraftig av en evolutionär slump. Kanske snarast en kulturell skatt. Från det förflutna till idag, och kom ihåg: I människan intet nytt. Vi är desamma, oförändrade till vår konstitution och i vår hjärna. 

Har Ni varit inne på internet någon gång? Det har ju varit mycket med internet under några år nu. Oavsett om Du är skolungdom eller student, småbarnsförälder eller politisk aktivist, sportfiskare eller pensionerad antikvarie, så finns Facebook-gruppen, Youtube-kanalen, Twitter-förebilden och, sist men inte minst, forumen. På dessa forum brukar finnas kommentarsmöjligheter*. 

Inledningvis kom den gamla klyschan att övning ger färdighet. Internetsättet att kommunicera på är byggt för att medelst övning utveckla bland annat följande sidor:

- Förtida hemfallenhet till personliga angrepp
- Missförstånd av ironi utan tillhörande människas ansikte
- Vanan att lättvindigt få utlopp för undertryckt ilska och frustration
- Oförmågan att uttrycka sig med inkännande och kvicka vändningar.

Så för att sammanfatta kan man säga att den sämre sidan av internet främjar socialt osmidigt handlande utan naturliga påföljder. Vid det här laget är det många som vuxit upp till att inte riktigt kunna föra sig och som inte behärskar särskilt många sociala undertoner. Samtidigt förväntar sig ungefär lika många att alltid kunna få svar på något de undrar, och få kontakt med likasinnade, oberoende av geografisk plats. 

Sedan finns det andra forum på internet där vidlyftiga teorier om samtiden kan utvecklas, invecklas och delges dem som är mottagliga för röda trådars utredning ur förvirrade nystan... Det ska bli spännande att fortsätta se följderna av allt som händer.

* Ni som har erfarenhet av IT och systemutveckling kan härvidlag föreställa er tex Stackoverflow.

Kommentarer