Ni är världens ljus


Matt 5:14-16

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

En människas ljus ska lysa för andra människor, och man måste ha tilltro till att just detta kommer att ske. Tillvägagångssättet är att du inte tvingar dina tankar och uppfattningar på andra. Ett människans storslagna verk, en handling av stora mått som påverkar många andra, kan inte döljas. Det finns ingen som gynnas av att du försöker gömma dig och dina gärningar. Det vore destruktivt och skulle i längden förgöra samhällen.

Den skapande kraften finns och uppstår i relationen mellan människor, i mötet mellan dem. Denna närande och livgivande känsla är något som alla har upplevt genom att berikas av andra. När du lyssnat till eller samtalat med någon som är så inspirerande att du går därifrån uppfylld, upprymd och förnyad - då är det som om i ett ögonblick hinder förbytts i möjligheter, och världen ligger öppen, står dig till förfogande. Det är på samma vis med alla handlingar som är ordentligt förankrade i oss, handlingar som inte skett på uppdrag av någon annan, utan sådana som är en direkt förlängning av vårt sinne, av oss själva. Att påbörja förverkligandet av sådana handlingar är bland det enklaste och mest självklara som finns - men av naturliga skäl är färdigställandet av dem inte lika trivialt. Emellertid är detta att bli färdig mycket sällan vad som utgör drivkraften. När du är förblindad av världens ljus förefaller vägen till målet vara livets mening och själva målet i sig ett underbart, grumligt och för stunden oviktigt konstverk.

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.

När andra ser att vad du gör sker i samverkan med något gudomligt, då strålar ett skapandets ljus från dig till de andra. En förbindelse upprättas för en kort stund mellan en annan människa och skaparen inom dig. Denna andra människa är din nästa, hon är en salig. Så försök inte dölja din stad på berget, och när det i ditt inre tänds en aldrig så liten lampa, sätt den på hållaren.

Kommentarer