Kroppens lampa är ögat


Matt 6:22-23

Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.

Genom våra sinnen flödar alla sorters intryck in i oss och får fäste. Inställningen till allt utomstående kommer därför att avgöra om kroppen blir mörkerlagd eller belyst. Ingenting är något utan att det omsätts i oss. På så sätt är vi alla herrar över vad som sker runt omkring oss - en insikt som kan få den störste att känna sig som den minste. Och tvärtom. Det kan vara en obehaglig och svårhanterlig insikt att vad vi gör och vad som sker med oss egentligen inte kan avgöra hur vi mår. Samtidigt är det en enorm befrielse.

Om vi ser de möjligheter som ständigt omger oss, ligger vår ännu inte födda framtid gömd i öppen dager framför oss. I det motsägelsefulla finns ofta det stora. Något som i ordets rätta bemärkelse är outforskat vet vi rimligen inte hur vi ska angripa på något känt sätt. Det är i sådana stunder vi kan växa som människor. Genom den instinktiva rädslan är vi utrustade till att känna igen dessa situationer. Det vi fruktar är därför det vi måste älska. Se därför till att låta mörkret och ljuset följas åt. I stunder av mörkrets övertag framträder det djup som finns inom dig. Djupet måste en människa lära sig av.

Kommentarer