Alkoholnormen och förbudsfaran

"Alkoholreklam visar ett budskap där alkohol ofta kopplas till njutning, avkoppling och fest."
Det stämmer. Ett glas vin är njutbart. Det är avkopplande. Dricker man fem öl istället för en, då blir det festligt. Min kompis han har piller.

"Det är dags för Sverige att förbjuda alkoholreklam." Risken finns att alkoholnormen förstärks. Insändaren skrevs av Niklas Christerson, distriktsordförande för IOGT-NTO i Uppsala län.

Om någon spolar kröken för att han eller hon bestämt sig för att det är det rätta, då är det bara att gratulera och önska lycka till i livet. Om någon fattar beslutet att under en blöt festkväll med polarna avstå från att dricka men ändå delta, grattis ännu mer - du har just förverkligat en vilja och vågat stå för det. Du som dagligt är plakat till glasets sista hälft, vi beklagar alla - hoppas du får den hjälp du behöver för att ta makten över ditt liv och drickande. Lyckligtvis finns sällskap av människor som varit med om samma sak och som kan ge stöd.

Med det sagt kan man fråga sig i vilken mån en nykterist representerar Sveriges befolknings alkoholpreferenser. Sveriges nykterister är förstås en minoritet i förhållande till antalet öl- och vindrickare. Den stund man utsträcker sin egen vilja till att den borde gälla alla, då begår man ett stort misstag och en missunnsam handling. Detta är det stora problemet som ligger bakom Christersons resonemang. Men det är en ganska naturlig följd av en ordning som går ut på att alla delar på notan för många spritdimmiga måltider. Då beställer man gärna in det som är lite dyrare. Man plockar helt enkelt ur varandras fickor. Inget problem uppstår så länge alla som är med på notan också är med på noterna.

Problem uppstår då alldeles för många intressen ska tillgodoses när de går på tvärs med varandra. Vilket de natuligtvis gör. Inte alls alla är med på noterna, det är faktiskt tvärtom. Verkligheten är den att det finns många olika verkligheter. Dårfinkar och dönickar, matriarkata och patriarkata, röda och blåa - alla ska vi samsas bland tomtegubbar och totalitärer. Men alla ryms inte under samhällets paraply i en styv kulings åsiktsregn. Därför behövs en stor mängd små paraplyn.

Förbudsförslaget skulle i praktiken medföra att många företags verksamhet skulle begränsas och till viss del omöjliggöras. Detta trots att förespråkaren som sagt representerar en minoritet. Majoritetens liv ska alltså begränsas och regleras till följd av hur en liten grupp människor vill leva sina liv. Det är i själva verket en anti-demokratisk handling.

Bastuinrättningar var en gång hotade i Sverige, på grund av risken för smittspridning. Man borde också förbjuda dagis i så fall: Logik som bygger på överstatligt kontrollhävdande spårar lätt ur ad absurdum. Spåren av tidigare urspårade spår står att finna bland annat i faktumet att alla småbryggerier i Sverige var utrotade för trettio år sedan. Det är svårt att driva en verksamhet med en liten gårdsproduktion när ingen tillåts att frivilligt köpa somliga varor på annat än glest placerade specialinrättningar under vissa reglerade öppettider. Men se! Under senare år har svenska folkets spendrupsdomnade smaklökar börjat titta upp ur sin vinterdvala. Kvarstår nu för själva huvudknoppen att vakna.

Den där kalla ölen som sitter som gjutet vid en brasa på stranden; det där glaset vin som förgyller och förhöjer upplevelsen av en maträtt; den där lilla rackaren på precis rätt tillfälle. Alla de människor* som vill bruka alkohol och väljer att göra det, kanske regelbundet, kanske enstaka gånger - alla dessa människor utgör en målgrupp, den delen av ett potentiellt utbyte som utgör en marknads efterfrågan. Alla möjligheter finns att fylla ett diversifierat utbud. Utbudet tillhandahålls av en bransch som rimligen önskar bedriva marknadsföring för sina produkter. Reklam och marknadsföring är en naturlig del av företagande.

För övrigt så super både träd och djur till då och då. Det vet alla som läser.
Och det krävs inte mer än en grundkurs i arkeologi för att förstå att människan
naturligtvis har gjort detsamma längre än homo sapiens funnits.
På tal om företagande så kommer här några förslag på framtida kampanjer så att en viss, förvisso anrik, organisations mer diktatoriska hejdukar kan vidareutveckla sin verksamhet:

- Gretas bageri borde inte få skylta med sina smetiga semlor. Överkonsumtionen av socker kostar samhället enorma pengar och står bakom många folksjukdomar.

- Nintendo kan glömma att marknadsföra sin nästa satsning i Sverige. TV-spelande ger stillasittande, bensköra och allmänt sinnessvaga ungdomar.

- Hemköp basunerar ut erbjudande om billigt kaffe i sina veckobrev. Kaffe är kraftigt beroendeframkallande och tarmirriterande. Arbeta för att få igenom ett förbud mot dylika bonusvaror i reklambladen.

- Politiska kampanjer med tillhörande reklamplakat bör förbjudas. Kinberg Batras och Löfvens uppförstorade nyllen invid busshållplatserna förstärker demokratinormen som får oss att tro att fredlig förändring åstadkoms med nationsomspännande tvång.

Och du som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar och pokal
Bjud nu god natt, drick ur ditt glas,
och hälsa din rival!

Kommentarer