Akta er för de falska profeternaMatt 7:15-20

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt skall ni alltså känna igen dem.

I praktiken räknas vad du gör, inte vad du tänker och tycker. Samtidigt är ditt tänkande och tyckande helt avgörande för att någon handling alls ska kunna äga rum. På dina tankars avkomma kommer världen att igenkänna och skapa dig. Likaså är ditt värde och din betydelse för andra följder av hur du handlar, behandlar och bemöter.

Om en människa känns igen på frukterna av sitt inre, innebär det att vissa kommer att försöka framstå annorlunda än vad de faktiskt är. Det vill säga, de försöker upprätthålla ett slags slöja mellan sina handlingar och sina faktiska tankar. Genom att konstgjort smaksätta frukterna förmedlar vi bilden av ett vackrare, ädlare eller på något annat sätt annorlunda träd än det som ryms inom oss. Den uppmärksamma märker detta, medan andra inte märker det. Alla inre profeter försöker få just sin vilja igenom och förspråkar just sitt förverkligande. Det är då en människa måste vara uppmärksam på frukterna av sina tankar och ha modet att döma dem - och förkasta vissa av dem.

Matt 7:21

Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.

Alla tankar, ord och gärningar är eviga, eftersom de inte kan göras ogjorda - detta måste gälla oavsett vilken sorts tankar det handlar om. Den mänskliga hjärnan lever ibland till synes sitt eget liv, och alla små knoppar och skott är inte ämnade för denna världen. De av en människas gärningar som är förankrade i henne själv är en del av en himmelsk vilja. Handlingar som härstammar från hjärtat har många motsatser och avarter, och många av dessa gör anspråk på bördig jord. Det kan vara svårt att urskilja sitt hjärtas riktiga profeter bland de många falska. Men egentligen är nog faran inte de falska profeterna utan snarare när man av olika skäl inte hörsammar de sanna.

Kommentarer