Sexualitet, sjöhingstar och det begränsande åsiktspaketet


Allt går an. För några år sedan publicerades denna artikel i Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur - en tidning som vanligtvis tar upp många viktiga frågor. Med titeln åsyftar skribenterna djurvärldens sexualitet. Även människan räknas rimligtvis in här, eftersom artikeln kryllar av begrepp som tillhör vår mänskliga värld. Dessa begrepp tillämpas sedan på det liv som förs av djur i allmänhet. Artikeln inleds sålunda:

"Moderna faderskapstester har spräckt många illusioner. Som den att det skulle vara vanligt - inte minst bland fåglar - att hålla ihop hela livet i trogna, heterosexuella par."
Texten fortsätter sedan med att rada upp exempel på hur mycket vårt moderna samhälle och moderna människor ändå har gemensamt med andra djur. Nutida begrepp som skilsmässostatistik, barnlöst sexliv, äktenskap och queer får här möta intet ont anande svanar och maskar. Artikeln förefaller med andra ord gå ut på att trycka in så många mänskliga begrepp som möjligt och forcerat tillämpa dem på djurvärlden, för att sedan väva ihop det hela till en "naturens sexuella mångfald som skimrar i alla regnbågens färger".

Huruvida sexuell läggning finns i generna eller om det till fullo är något som uppstår i ett djur eller en människa under uppväxten, är för övrigt en mycket komplicerad fråga och inget som borde påverka din syn på andras möjlighet att leva sina liv som de önskar. Däremot kan frågans utforskande förändra en viss människas syn på sig själv. Denna fråga är också själva huvudnöten för en korrekthetshindrad del av vetenskapen som faktiskt existerar. När vi söker källan till psykologiska beteenden i oss själva, handlar det om en vilja till personlig kännedom och utveckling, och hjälpmedlen för det bör inte föraktas eller gömmas undan. Därför förefaller artikeln helt slå undan benen på sig själv och lyckas egentligen inte med något förutom möjligen att jaga bort potentiella, nya medlemmar av Naturskyddsföreningen som kunde kommit från alla möjliga håll. Färgtemat i artikeln, då den ursprungligen publicerades i papperstidningen, var för övrigt rosa och därmed är åsiktspaketet färdiginslaget.

Människan har tolvtonsmusik, månresor, impressionistisk konst, metafysik och skyskrapor. Att helt plötsligt göra kopplingar till sjöhästar, daggmaskar och fåglar, vilka vi för övrigt evolutionärt divergerade från för löjligt länge sedan, och jämföra mänskliga relationer med deras parning, är ett förminskande av människan och hennes relationers många former och dimensioner. Det är svårt att se varför vi egentligen skulle behöva dra sådana paralleller, men det är inte svårt att se varför det görs. Och det är synd att etablerade, seriösa organisationer som Naturskyddsföreningen ska springa med politiska budskap i onödan, särskilt på uppdrag av redan frälsta. Ännu mer synd vore det om sådana här antropocentriska och fördomsfulla synsätt skulle hindra oss från att se naturen som den faktiskt är, det under som sker varje dag, hur växter, djur och svampar skapats och formats i ett uråldrigt samspel. Det finns stora risker, inte minst för "miljörörelsen" och dess fortlevnad, med att låta politiska färger beblanda sig med seriös naturkunskap, miljöforskning och tillhörande samtidsrapportering i tidningen Sveriges Natur.

Värt att notera är hur somliga anhängare av vissa politiska falanger häromveckan aktivt undvek all biologisk och anatomisk koppling som hade kunnat göras. De kanske, likt "den tvåkönade lilla rovfisken black hamlet", agerar fullt ut på omedveten instinkt...

Undrar förresten hur sjöhingstars ben spretar (stallion spread).

"I Dr Tatianas »Råd om sex och samlevnad för hela skapelsen« sätter hon ett äkta par korpgamar på plats, efter att de högljutt förfasat sig över sina medvarelsers utsvävningar: Det är deras strikta, heterosexuella monogami som är en anmärkningsvärd biologisk avvikelse [...]"

Människans vilja att skapa kulturella sammanhang och sociala gruppbildningar är tecken på att en mångfald av egenskaper, och det naturliga belönandet av dem, funnits med oss sedan urminnes tider. Det betyder att förmågan att utveckla kulturella värden - sådana som binder oss samman och underlättar för vårt samarbete och vår överlevnad - kan sägas vara en del av vår evolution. Och här spelar gruppens och de enskilda familjernas ekonomi och hushållning en absolut avgörande roll. För upprätthållandet av denna ekonomi är heterosexuell monogami knappast en "anmärkningsvärd biologisk avvikelse", utan snarare en mycket kraftfull och uråldrig institution. Detta innebär dock inte att motsatsen, eller andra varianter, inte också kan existera - verkligheten är sällan så enkel. Men det är lätt att glömma i en tid då det mesta serveras oss av staten och vi inte behöver ta ansvar fullt ut för bärigheten hos våra handlingar och relationer. Vidare är det förmodligen så att fortplantning inte är allt, att en människa inte bara får sitt "evolutionära värde" från parningskraft, styrka, snabbhet och andra skolboksexempel. Det är förmodligen så att tradition och seder - på samma sätt som i bondesamhället - även i urtiden var av yttersta vikt för social tillhörighet och ärvandet av livsviktig kunskap. Det är helt enkelt så att det som särskiljer människan från andra djur är att hon i mycket stor utsträckning är en kulturell varelse. Människan skapar och andas kultur vart hon än kommer och har gjort så i alla tider.

Oavsett vad någon tycker om rosa paket eller kopulerande dvärgschimpanser, måste det grundläggande budskapet till varje nutida och urtida människobarn vara: Såvida någon inte skadar dig med sitt beteende, låt personen i fråga befinna sig i sin egen utveckling och visa förståelse och respekt - just som du själv vill bli bemött. Och, vilket Feministiskt Initiativs broschyr inför förra riksdagsvalet påpekade: Det ska inte spela någon roll vem du älskar.

I knew he was different in his sexuality
I went to his parties as a straight minority
It never seemed a threat to my masculinity
He only introduced me to a wider reality

(Rush, Nobody's Hero)

Kommentarer