Samla inte skatter på jorden

Matt 6:19-21

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Himmelriket är den del av en människa där inga begränsningar finns. Den delen av oss är vår gränslösa, skapande tanke. Om livet liknas vid en ständigt löpande och förgrenande kedja av händelser och beslut, finner vi i varje stund vår riktning med utgång från vad vårt hjärta, vår magkänsla, säger oss.

Det händer att denna vår magkänsla, vår förmåga att avgöra vad som är rätt och fel, är byggd på fattiga, ostadiga grunder. Den kan påverkas och förvrängas mer eller mindre utefter hur tidens vindar blåser. Eftersom de flesta människor vill vara någorlunda lika de flesta andra, spelar det stor roll vad de med makt och inflytande säger - och särskilt vad de inte säger. Vår känsla för vad som är rätt och fel kan förvrängas och försvagas av sådant. En sådan moral kan komma att bli präglad av en sorts missunnsamhet; i ett sällskap av intressen på tvärs med varandra kan vi därmed lockas att försöka styra andra i den riktning som för stunden passar oss och våra tillfälliga värderingar. Men den som har sitt hjärta invid sin rikedom kommer inte att bekommas av vad som försiggår i andras liv på jorden.

Ditt himmelrike behöver inget skydd från tjuvar, dina skatter är oåtkomliga och ohotade - någon missunnsamhet kan därför inte uppstå. Äkta, inre skatter är väl förborgade och skyddade från jordiska motgångar. Sådana skatter utgör den rikedom som är grunden för ett rättvist hjärta tillhörande en människa som klandrar andra lika lite som hon är full av stolthet över sig själv. Samla därför på sådana skatter.

Kommentarer