Misstaget och tilliten - en fri människas viktigaste verktyg


Varför är kalkputs bättre än cement utanpå en torpargrund? För att det är formbart och ett torp lever, det rör sig.

I ett äkta samhälle finns vi till för varandra. Där har vi bara varandra och det vi har skapat tillsammans utan att någon beordrat oss till det. Det du behöver eller bara vill ha kan införskaffas hos någon annan, vän eller okänd spelar ingen roll - utbytet är en fredsgarant. För att spelrummet för detta utbyte ska kunna frodas, är vi beroende av framför allt två saker: Tillit och misstag.

Tilliten - samhället och marknadsplatsen. Om vi vet att våra medel för utbyte är stadiga, har vi en grund för tillit mellan användarna. Endast då kan handeln ske korrekt och fredligt. Flera olika valutor är bara bra, eftersom det ökar dels stabiliteten i stort och dels det ömsesidiga förtroendet på den närliggande spelplanen. På marknaden köper och säljer vi, i samhället lär vi oss saker och lär ut till andra.

Misstaget - företaget. Sunda, livskraftiga system är inte stela och orubbliga, utan bygger på formbarhet. Ett paradigm som inte kan stötas och blötas kan inte heller överleva i tiden utan att våld upprätthåller det. Naturvetenskapen bygger på falsifikation. Om alla forskare alltid hade rätt skulle antingen systemet vara korrupt eller så skulle det innebära att alla forskare vore färdiga med sina uppgifter - vetenskapen skulle dö ut. De teorier som formuleras måste till sin natur vara sådana att det går att bevisa dem falska, så att nytt föds ur gammalt. Riktig religion utgör ett band mellan människor och det heliga, det evinnerliga. De livsåskådningar som råder ska göra oss till bättre människor, få oss att vilja gå upp på morgonen och göra det rätta. Vetenskapen och religionen finns till i ett samspel med människan.

Alla som har utfört mycket i sina liv, är duktiga på mycket och åstadkommit något de kan vara stolta över - kanske till och med leva av och leva för - har en väg kantad av idel misstag bakom sig. Det är allmänt känt bland entreprenörer att de allra flesta affärsidéer inte går långt. Men försöker gör vi alla ändå. Det som driver oss till att förverliga våra tankar och idéer är kärleken till dem och till skapandet. Ett samhälle där vi inte bereds utrymme att pröva oss fram och göra fel om och om igen skulle vara ett mycket fattigt samhälle.

Övning leder till färdighet. Och på vägen dit ska vi bli arga, ledsna och besvikna. Och däremellan ska vi skratta, jubla och fröjdas. Under tiden ska vi åldras. Därefter ska vi vara stolta och klokare. Om och om igen.

Kommentarer