Inlägg

Visar inlägg från 2016

Sökandet, förfäderna och julens barn

Bild
Sökandet sker på olika platser beroende på vår ålder. I ungdomen reser vi rike, jordklot och identitet runt. På ålderns höst reser vi i släktforskningen (eller kanske en långhelg till Prag eller Rom). Ett intensivt sökande efter vem jag är, och efter vilka dessa människor som givit upphov till mig är. De som redan både kommit, rest, undrat och gått hädan. Människorna före våra föräldrars föräldrar.

Tankar om identitet

Bild
Vilka är våra intressen och hurdana är vi? Ofta är detta saker som man brukar säga definierar och identifierar oss. Kanske rentav skapar vår identitet. Identitet är något vi förknippar oss själva med, saker och ting vi knyter an till och "identifierar" oss med. Detta är egentligen, i ordets rätta bemärkelse, saker i vilka vi ser likheter med oss själva. Det måste således finnas något ganska väl tilltaget att utgå från, något som återstår när identifieringen är avklädd, något som är upphovet. Alltså är det snarare så att dessa saker vi identifierar oss med får sitt värde genom oss och inte tvärtom.

Omställning och mötet över ideologiska gränser

Bild
Omställningsrörelsen såg dagens ljus i Totnes, England, 2006. Syftet är att ställa om samhället till att bli mer hållbart, resilient, så att det ska kunna stå emot kraftiga globala förändringar avseende ekologi, ekonomi och energi. Sedan dess har omställningsgrupper bildats på både små orter och i stora städer världen över. Det är dessa grupper som utgör hela rörelsen.

Här följer en kort genomgång av omställningsrörelsens principer, tankar och arbetssätt. Bloggen står inte nödvändigtvis bakom alla grundteser som rörelsen vilar på. Denna artikel vill peka på de likheter och gemensamma nämnare som finns i två till synes ideologiskt vitt skilda läger.

Den som hör mitt ord har evigt liv

Bild
Joh 5:24

Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet.
Han har evigt liv. Det handlar om något som händer just nu. Och eftersom det händer i nuet, händer det också alltid. I varje stund har en människa möjlighet att lyssna till sig själv eller att avstå från detsamma. I den stund man helhjärtat, med hela sitt väsen, träder in i relationen till Du eller Det, öppnas omedelbart porten till himmelriket.

Ursprungsfolk och genusperspektivet

Bild
Med anledning av en genusrelaterad fråga upptäckt på ett bekant internetbaserat socialt nätverk, kommer här en halvgrund djupdykning i ämnet. Diskussionen, eller snarare det gemensamma konstaterandet av konsensus i detsamma, gällde könsroller och genus hos ursprungsfolk, och närmare bestämt nordamerikanska indianer, och ännu närmare bestämt Ojibwe-stammen, även kallad Chippewa.

Vi tar avstamp i denna artikel. Artikeln behandlar ämnet ungefär på samma sätt som många av oss gör i vardagligt tal, när vi söker stöd för en viss hållning i en viss fråga. Sättet att tala och argumentera bygger på felaktiga generaliseringar och tolkningar i syfte att blidka befintligt åsiktsklimat eller till förmån för en redan etablerad personlig ståndpunkt.

Festivalens kärleksfulla marknadsekonomi

Bild
Efter förra inlägget om skatt i allmänhet och reflektioner kring basinkomstens grundidé och konsekvenser, är det på sin plats att vidareutveckla kring begreppet fri marknad. Basinkomstens lön till alla, oavsett om de för stunden inte har annan inkomst, vore i längden förmodligen en nedbrytande åtgärd, även om den i ett kort perspektiv kan vara gynnsam. Den grundläggande tanken bör vara att arbete är det goda eftersträvansvärda. Den i mycket vid bemärkelse marknad, på vilken alla som vill ska kunna hitta sin plats, står i centrum för dessa möjligheter till arbete och värdigt liv.

Basinkomsten är den armes lön - om medborgarens skatter tillåter

Bild
Medborgarlön, eller basinkomst som somliga föredrar att kalla det, innebär att alla som är bosatta i Sverige ska garanteras en månatlig inkomst utan motprestation. Man kan säga att det är som ett slags skramlande av utvalda delar av välfärdssystemets skatteintäkter, följt av ett fördelande över alla eller delar av landets alla invånare, beroende på kalkyl. Förslagen brukar finansieras till största del genom avvecklande av vissa statliga myndigheter. Ett räkneexempel finns här och ett annat här. I det första exemplet avskaffar vi helt sonika Arbetsförmedlingen, CSN och Försäkringskassans försörjningsstöd, för att erbjuda alla utan inkomst en medborgarlön. Det låter ju bra.

Bloggen önskar nu göra grunda djupdykningar i dessa tre förträffliga samhällsentiteter och den svenska skatten, i syfte att verka tankeväckande, och därefter, som seden bjuder så här i annalkande adventstid, avsluta med en jobbig knorr.

En dödsruna

De döda lever. Mitt ibland oss finns de kvar. De säger ingenting men de talar.

Tomater, torghandel och politikens utvecklingsfientlighet

Bild
Det finns en konstigt gammaldags sida hos mycket av politiken idag. Den går ut på att utveckling och resurseffektivisering inte får ske på alla områden. Gammaldags är den såtillvida att den vill återgå till en tid före avregleringar, och därmed till en ordning där staten sköter ännu mer än idag. Nutiden, som borde präglas av en progressiv och förändringsfrämjande kraft, dess flagskepp idag är vinstreglering, identitetsskapande och normförändringstvång.

Muren, tänkandet och förverkligandet

Bild
Alla är bra på något. Det finns några saker som just du är särskilt bra på. Ur dig själv gror små frön fram till färdigheter.
Frön planteras ständigt, kommer flygande från världens vimmel. De kommer till dig och vill få fäste. Fröet lägger sig till vila och väntar på att få spira. Inuti ett frö i rent biologisk bemärkelse kan husera en skiss över en fullvuxen ek, en maskros eller ett äppelträd. Alla kan de så småningom bära egna frukter och ge upphov till nya frön. För att deras frön ska utvecklas och växa upp till nya liv behövs solljus, kol och näringsrik jord - det vill säga en grogrund. För att detta ska inträffa måste en stor mängd faktorer utfalla till det potentiellt spirande livets fördel. 

Makten över hälsan och svetten

Bild
Likt en strängt from barnhemssyster som myndighetligt stryker omkring utanför fönstret för att omhändertaga - sålunda dyker det alltid upp ett överhuvud som fångar in vårt badvattens idébarn. Det här med svett, bad och att överlåta ansvar. Är ansvaret en gång borta försvinner kunskapen och makten. Så oändligt mycket svårare att ta tillbaka den än att ge den ifrån sig.

Alkoholnormen och förbudsfaran

Bild
"Alkoholreklam visar ett budskap där alkohol ofta kopplas till njutning, avkoppling och fest."
Det stämmer. Ett glas vin är njutbart. Det är avkopplande. Dricker man fem öl istället för en, då blir det festligt. Min kompis han har piller.

"Det är dags för Sverige att förbjuda alkoholreklam." Risken finns att alkoholnormen förstärks. Insändaren skrevs av Niklas Christerson, distriktsordförande för IOGT-NTO i Uppsala län.

Om någon spolar kröken för att han eller hon bestämt sig för att det är det rätta, då är det bara att gratulera och önska lycka till i livet. Om någon fattar beslutet att under en blöt festkväll med polarna avstå från att dricka men ändå delta, grattis ännu mer - du har just förverkligat en vilja och vågat stå för det. Du som dagligt är plakat till glasets sista hälft, vi beklagar alla - hoppas du får den hjälp du behöver för att ta makten över ditt liv och drickande. Lyckligtvis finns sällskap av människor som varit med om samma sak och som kan ge s…

Sagan om pojken och ölbryggaren

Bild
Det var en gång en pojke. Han föddes in i världen och lärde sig vad saker hette. Han tyckte om att leka i buskarna och bygga kojor och krypin av grenar och pinnar. Varje morgon vaknade han full av förväntan och sprang ut till sin koja. Där satt han ofta och föreställde sig att han skulle bosätta sig i kojan. Han trodde med hela sitt lilla väsen att han skulle ha en särskild del av kojan till kök och en annan del till sovplats. Hans bild av framtiden i kojan var till och med verkligare än de smörgåsar han åt hemma.

Varje höst föll löven och pojken växte och kojan i buskarna blev åter jord. Men de barnsliga små ritningarna över kojans rumsfördelning multnade inte. De lades till hans själs handlingar. På så sätt var de eviga och fortsatta att bo i hans inre. Ibland plockade han fram dem för att granska och rådfråga dem. Han gjorde inte detta medvetet, utan hans själ hade det för vana, gjorde så av sig självt. Det hjälpte honom och var en stor del i det beslutsfattande som han jämt och stä…

Akta er för de falska profeterna

Bild

Till smörets lov

Bild
Tänk om det fanns en bra, billig basvara, brukbar och bastant i sin beskaffenhet.
Något som hänger stadigt på frihetlighetens nyckelknippa, färdig till att låsa upp matboden.
En kökets gyllene pärla. För så lite som 60 kr/kg och med 750 kcal/100 g ger det 125 kcal/kr.
För en enda daler urholkat penningvärde kan 125 liter vatten bli en grad varmare.

Nämen titta. Här har vi ungefärliga priser för några vanliga svenska medborgarvaror, omräknade till hur mycket mat för pengarna ifrågavarande medborgare får:

Potatis: 10 kr/kg, 80 kcal/100 g => 80 kcal/kr
Morot: 10 kr/kg, 40 kcal/100g => 40 kcal/kr
Tomater: 30 kr/kg, 17 kcal/100 g => 6 kcal/kr
Strösocker: 20 kr/2 kg, 400 kcal/100 g => 400 kcal/kr
Rapsolja: 30 kr/l, 900 kcal/100 ml => 300 kcal/kr
Pasta: 20 kr/kg, 360 kcal/100 g => 180 kcal/kr
Ris: 30 kr/kg, 350 kcal/100 g => 115 kcal/kr

Framgår gör, föga förvånande, att energitäta livsmedel är billigast energi. Sockertät mat är måhända billig för stunden men desto kostsammare i…

Kroppens lampa är ögat

Bild
Matt 6:22-23

Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.
Genom våra sinnen flödar alla sorters intryck in i oss och får fäste. Inställningen till allt utomstående kommer därför att avgöra om kroppen blir mörkerlagd eller belyst. Ingenting är något utan att det omsätts i oss. På så sätt är vi alla herrar över vad som sker runt omkring oss - en insikt som kan få den störste att känna sig som den minste. Och tvärtom. Det kan vara en obehaglig och svårhanterlig insikt att vad vi gör och vad som sker med oss egentligen inte kan avgöra hur vi mår. Samtidigt är det en enorm befrielse.

Om vi ser de möjligheter som ständigt omger oss, ligger vår ännu inte födda framtid gömd i öppen dager framför oss. I det motsägelsefulla finns ofta det stora. Något som i ordets rätta bemärkelse är outforskat vet vi rimligen inte hur vi ska angripa på något …

Rytmen och de sociala undertonerna

Bild
Övning ger färdighet, brukar det heta. Det ligger mycket i det, inte minst när det kommer till umgänget oss emellan. Social skicklighet är av största vikt för framgångsrika företagare och nätverkande människor överhuvudtaget. Ungefär som på de välklädda, ymniga bjudningar som ägde rum i det tidigare högre ståndet, såsom skildrat av bland andra Leo Tolstoj och Marcel Proust. Samlingar människor som gjort till en livskonst att förvalta (och ibland förslösa) enorma arv; knyta nya kontakter, upprätthålla relationer och vårda släktband; bedriva affärer och politik vid dignande, exklusiva måltidsbord; musicera, gå på teater och ta parkpromenader i dyra, moderiktiga kläder. Dessa människor, de väldigt få i den yttersta överklassen, de var sociala mästare, hårt tränade sedan barnsben i språk, historia och litteratur, och i att samtala, lyssna, underhålla och skämta.
Vanligt folk, arbetare och betjänter, bönder och hantverkare - även de måste upprätthålla sitt rykte och värna kunden i mötet oc…

Om moralens hemvist, del 2 - Kunskapen i traditionen

Bild
<< Till del 1 - Sexism, öl och annat lagstiftande

I första delen diskuterades hur vi använder regler och förbud i syfte att åstadkomma förändringar på mycket hög nivå, omfattande mycket stora grupper människor, och varför detta är destruktivt för individens moral och samhället i stort. En av slutsatserna var att i ett stabilt samhälle bör moraliska och etiska regler i huvudsak vara lagrade som värderingar i människor och därmed i samhällets autonoma och egennyttiga ordning, istället för i lagen. En viktig aspekt av slutsatsen kring denna moralens hemvist i individen, är den som handlar om den i bred bemärkelse kunskap som finns inbakad i seder och tradition. Det leder också in på frågan om samhällens lämpliga storlek.

Genom utlärning, utövande och berättande har all kunskap i alla tider förts vidare mellan generationer. Det vill säga, all kunskap som behövs för seder och bruk, sociala sedvänjor, praktiska färdigheter, musik, hälso- och sjukvård, ekonomi och hushållning osv - all …

Ni är världens ljus

Bild
Matt 5:14-16

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
En människas ljus ska lysa för andra människor, och man måste ha tilltro till att just detta kommer att ske. Tillvägagångssättet är att du inte tvingar dina tankar och uppfattningar på andra. Ett människans storslagna verk, en handling av stora mått som påverkar många andra, kan inte döljas. Det finns ingen som gynnas av att du försöker gömma dig och dina gärningar. Det vore destruktivt och skulle i längden förgöra samhällen.

Den skapande kraften finns och uppstår i relationen mellan människor, i mötet mellan dem. Denna närande och livgivande känsla är något som alla har upplevt genom att berikas av andra. När du lyssnat till eller samtalat med någon som är så inspirerande att du gå…

Om moralens hemvist, del 1: Sexism, öl och annat lagstiftande

Bild
Till del 2 - Kunskapen i traditionen >>

Lagstiftning kontra individens bestämmanderätt som medel för att åstadkomma förändringar avseende sexism, diskriminering och moral. Bör vi använda regler och förbud för att skydda delar av befolkningen från objektifiering?

Frågan handlar om din syn på din medmänniska och hur dina fördomar spelar in. Med andra ord vad du anser vara rätt och fel, alltså etik och moraliska värderingar. Det är intressant att diskutera detta från ett mer omfattande perspektiv än i det enskilda fallet, för att se vart det leder i längden.

Inledningsvis ett försök att förklara synsättet hos den i detta inlägg ifrågasatta diskursen (alla städade kommentarer mottages tacksamt för att komplettera eller rätta till något): Det finns olika tillfällen då en grupp människor kan anses vara särskilt utsatta och de därför i mötet med någon annan riskerar att falla offer för exempelvis ett sexistiskt eller diskriminerande betraktelsesätt. Att en grupp människor objektifieras …

Samla inte skatter på jorden

Bild
Matt 6:19-21

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Himmelriket är den del av en människa där inga begränsningar finns. Den delen av oss är vår gränslösa, skapande tanke. Om livet liknas vid en ständigt löpande och förgrenande kedja av händelser och beslut, finner vi i varje stund vår riktning med utgång från vad vårt hjärta, vår magkänsla, säger oss.

Det händer att denna vår magkänsla, vår förmåga att avgöra vad som är rätt och fel, är byggd på fattiga, ostadiga grunder. Den kan påverkas och förvrängas mer eller mindre utefter hur tidens vindar blåser. Eftersom de flesta människor vill vara någorlunda lika de flesta andra, spelar det stor roll vad de med makt och inflytande säger - och särskilt vad de inte säger. Vår känsla för vad som är rätt och fel kan förvrängas och för…

Libertariansk kristendom

Bild
Jag kommer att regelbundet på helgerna publicera ett avsnitt ur Nya Testamentet och göra en tolkning eller betraktelse ur frihetlig synvinkel. Det här är första inlägget, och därför passar det bra att hämta något ur det första evangeliets första sidor.

Matt 5:43-48

Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.
Det här stycket följer på det berömda "vänd andra kinden till". I båda dessa stycken vänder Jesus upp och ned på de gamla talesätten "Du skall älska din nästa och hat…

Misstaget och tilliten - en fri människas viktigaste verktyg

Bild
Varför är kalkputs bättre än cement utanpå en torpargrund? För att det är formbart och ett torp lever, det rör sig.

I ett äkta samhälle finns vi till för varandra. Där har vi bara varandra och det vi har skapat tillsammans utan att någon beordrat oss till det. Det du behöver eller bara vill ha kan införskaffas hos någon annan, vän eller okänd spelar ingen roll - utbytet är en fredsgarant. För att spelrummet för detta utbyte ska kunna frodas, är vi beroende av framför allt två saker: Tillit och misstag.

Tilliten - samhället och marknadsplatsen. Om vi vet att våra medel för utbyte är stadiga, har vi en grund för tillit mellan användarna. Endast då kan handeln ske korrekt och fredligt. Flera olika valutor är bara bra, eftersom det ökar dels stabiliteten i stort och dels det ömsesidiga förtroendet på den närliggande spelplanen. På marknaden köper och säljer vi, i samhället lär vi oss saker och lär ut till andra.

Misstaget - företaget. Sunda, livskraftiga system är inte stela och orubblig…

Sexualitet, sjöhingstar och det begränsande åsiktspaketet

Bild
Allt går an. För några år sedan publicerades denna artikel i Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur - en tidning som vanligtvis tar upp många viktiga frågor. Med titeln åsyftar skribenterna djurvärldens sexualitet. Även människan räknas rimligtvis in här, eftersom artikeln kryllar av begrepp som tillhör vår mänskliga värld. Dessa begrepp tillämpas sedan på det liv som förs av djur i allmänhet. Artikeln inleds sålunda:

"Moderna faderskapstester har spräckt många illusioner. Som den att det skulle vara vanligt - inte minst bland fåglar - att hålla ihop hela livet i trogna, heterosexuella par."
Texten fortsätter sedan med att rada upp exempel på hur mycket vårt moderna samhälle och moderna människor ändå har gemensamt med andra djur. Nutida begrepp som skilsmässostatistik, barnlöst sexliv, äktenskap och queer får här möta intet ont anande svanar och maskar. Artikeln förefaller med andra ord gå ut på att trycka in så många mänskliga begrepp som möjligt och forcerat tillämp…

En värld drogad av olja - och full av möjligheter

Bild
I dagarna släpptes Kjell Alekletts bok En värld drogad av olja. Aleklett är professor emeritus i globala energisystem vid Uppsala universitet. Jag hade förmånen att närvara vid hans föreläsning och bokpresentation i Uppsala igår. Förutom att varmt rekommendera Alekletts bok och hans egen och institutionens forskning, tänkte jag ta upp några viktiga punkter från föreläsningen, och komma med några reflektioner på ämnet.

Alekletts forskning utgår från data på energiläget i världen och vilka fyndigheter av konventionell (råolja, fossilgas och kol) och icke-konventionell (oljesand, skifferolja) fossil energi som finns. Dessa råvaror är mer eller mindre lättillgängliga för oss. Det kostar alltså mer eller mindre mycket pengar och energi att utvinna dem och göra dem tillgängliga för samhället. Den största delen av världens utvinningsbara olja upptäcktes under de 25 år som följde på andra världskrigets slut. Produktionen av konventionell olja nådde sin topp (peak-oil) kring 2007 och okonventi…

Nydanande forskning om kvinnors och mäns ben

Bild
I härvan av spretande höjdhoppare och fotbollsspelare, kan en enkel logikens budbärare påträffa sig själv med att en afton bedriva efterforskning rörande skillnaden mellan mäns och kvinnors höftben.

Efter att sålunda fått en genomsköljning av anatomiska begrepp på engelsk latin, såsom sagittal plane thoracic, lumbar and pelvic angles, iliac crests samt det upplyftande pronounced sacral promontory, känns det ungefär som efter en alldeles för överdådig femrättersmiddag, där man mellan sura uppstötningar under efterföljande spjälkning stilla undrar varför de ingående rätterna hamnade på samma meny.

Det intressanta är att det hela började med att somliga män tog för mycket plats på tunnelbanan i Förenta staterna. När sedan ordvalet för fenomenet, manspread, tog sig över Atlanten, kom det att handla om kanalisering av tusenårig patriarkal energi. Därtill fick vi också veta att denna energi inte hör hemma i samtiden.

Det här med samtiden är intressant, eftersom kvinnors och mäns kroppar är …

Det fett fria ordet - slutet för statens tallriksmodeller

Bild
En stor del av internet är ju som bekant mest till för onödigheter och förlustelser. Få anade i internets barndom att det också skulle komma att användas till att störta regimer och förinta tallriksmodeller.

Aldrig någonsin tidigare har vi väl så snabbt och enkelt kunnat ta del av så mångas idéer, tankar, erfarenheter och kunskap. På internet kryllar det av konspirationer, osanningar och fördomar. På internet finns också fullständigt vetenskapligt korrekt utförd forskning tillgängligt i enorma mängder. Man kan alltså, med lite hjärna och tid, skapa sig en metastudie-liknande uppfattning om valfritt ämne. Förutsatt förstås att man kan förhålla sig kritiskt och orientera sig någorlunda i skogen av för tillfället rådande korrekthet och politiska nycker.

Kanske intet nytt där. Men bredda blicken och se vilka följder det fått och fortsätter att få: Den kunskapsmängd som finns tillgänglig på internet är mycket kraftigare än den som ett litet, begränsat antal människor kan ta fram. Den förr…

När köksfläkten slår av - fast i handlingsförlamad bilkö

Bild
Efter en hel arbetsdag följt av ett par timmars köksarbete med matlagning och diskning, varpå man sätter sig till bords.

Men köksfläkten är fortfarande på, ofta så länge som till efter att måltiden är avslutad. Den avger ett ganska kraftigt, fast sus - en mild form av buller som håller köket i ett fast grepp och får min puls att vara något högre än den annars skulle vara.


Men varför har jag inte stängt av den tidigare? För att efter att fläkten varit på en god stund, märker jag inte längre att den är på. Men när den till slut med en lätt smäll automatiskt slår av, märker jag att den var på. Då är det som om kroppen går ned i varv och den faktiska tystnad som egentligen råder gör sig fullständigt påmind. Som när man står ute i skogen och suset av bilar på en närliggande väg upphör.

Jag upphör aldrig att förvånas och fängslas av upplevelsen av stillhet och klarhet som då infinner sig. Steget från detta korta ögonblick till en sorts intellektuell klarhet kan vara nog så kort.

En gång åkt…